Gnisten Fra Luften Per Bille (3) (1)

Gnisten – hvorfor det navn?

Elværk, stukkaturfabrik, Teknisk Skole og Varmeværk. Base for skolebørn og for modstandsfolk. Den gamle bygning fra 1916 har prøvet lidt af hvert, inden forvandlingen til spillestedet Gnisten. 

Oprindeligt blev bygningen opført af Ry Håndværker- og Borgerforening som elværk for at berige byens borgere med lys. Men elværket måtte lukke efter bare et enkelt år på grund af problemer med olieforsyningen under 1. Verdenskrig. 

Selvom elværkets levetid var kort, har det inspireret til navnet Gnisten, og elværket lever derfor videre i fortællingen om vores fantastiske spillested.

Fra fabrik til Teknisk Skole 

Efter en kort debut som elværk flytter Jyllands Træstøberi og Stukkaturfabrik ind i 1917, og arbejderne får travlt med at producere rosetter, gesimser og anden dekoration til boligen. 

Fabrikken flytter ud efter 10 år, og først i 1937 sker der noget på Møllevej 22. Ry Håndværker- og Borgerforening kommer igen på banen og køber huset, som nu skal indrettes til Teknisk Skole. Det er tilsyneladende en succes, for bygningen fortsætter som undervisningssted helt frem til 1962. 

Skolebørn og modstandsbevægelsen 

Under 2. verdenskrig flytter der dog helt almindelige skolebørn ind, fordi tyskerne overtager Mølleskolen og indretter base der. Så måtte skolebørnene i stedet gå på Teknisk Skole. Men også den 4. maj 1945 efter krigens afslutning rykker der nye beboere ind i huset. Denne gang er det modstandsbevægelsen i Ry, som nu overtager stedet for en tid. 

Fra varmeværk til musik og hjertevarme

Tiden med faglig uddannelse af håndværkere i Ry slutter i 1962, hvor Ry Varmeværk køber bygningen. Nu skal der produceres varme, og der bliver installeret en stor kedel og varmerør rundt langs loftet. De gamle varmerør er i dag med til at skabe en særlig rå stemning i lokalet. Det er også i 1962, at den velkendte 35 meter høje skorsten bliver bygget. Dengang vartegn for varmeforsyningen og i dag vartegn for fællesskab, musik og hjertevarme.