Brugsforeningen Tryg

Kender du historien bag Brugsforeningen TRYG? Brugsforeningen startede helt tilbage i december 1914. Den ejer Kvickly Ry, SuperBrugsen Ry og Kolt, Dagli’Brugsen Virklund samt et par tankanlæg og ejendomme. Brugsforeningen TRYG har sponsoreret 50.000,-

Brugsforeningen Tryg er Jamsession-sponsor.

brugsforeningentryg.dk

Hvis man ikke selv er medlem, tænker de fleste nok, at butikkerne ”bare” er COOP butikker, men det er ikke helt korrekt. De er en selvstændig brugsforening og derfor i princippet ejet af alle medlemmerne, som pt. tæller knap 9.000.

Som selvstændig brugsforening har TRYG mulighed for at gøre lidt mere lokalt. Den støtter og bidrager, hvor den kan i lokalsamfundet. Eksempelvis har den oprettet ”Rypuljen” med det formål at støtte mindre initiativer med almen interesse, som øger livskvaliteten for borgere i Ry og opland. Enhver lokal ildsjæl eller frivillig forening kan søge støtte i disse puljer.

Gnistens mange frivillige sender et kæmpe high five til Brugsforeningen TRYG. Mange tak for hjælpen.