AAKJÆR Landinspektører

Med sin lokale tilstedeværelse i og omkring Ry igennem mange, mange år har AAKJÆR Landinspektører været med til at sætte præg på byens udvikling. Og nu støtter de også kulturlivet hos Gnisten.

AAKJÆR Landinspektører er Banjo-sponsor.

www.aalsp.dk

AAKJAER Landinspektører varetager alle former for landinspektøropgaver som f.eks. opmålinger og afsætninger af byggeri og anlæg, opmåling og udfærdigelse af projekteringsgrundlag, skelfastlæggelse, matrikulære arbejder med udstykning, arealoverførsel og sammenlægning af ejendomme, opdeling af ejerlejligheder og tinglysning af servitutter og meget, meget mere.